Zarząd

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

Prezes               Aleksandra Parczewska

Wiceprezes       Wojciech Walaszczyk

Skarbnik           Aleksandra Michalska-Grzonkowska

Członek            Justyna Borowiec-Wolna