Zarząd

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

Prezes               Marzena Romanowska-Kocejko

Wiceprezes      Wojciech Walaszczyk

Skarbnik          Krzysztof Chlebus