Spotkanie pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną i ich bliskich w Gdańsku

14 maja 2015 roku na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku odbyło się spotkanie edukacyjne dla osób z hipercholesterolemią rodzinną. W spotkaniu uczestniczyli zarówno chorzy jak i ich bliscy, łącznie Milk było ponad 25 osób. Entgiften Była to świetna okazja do ?wiadomo?ci poznania nowych osób oraz wymiany doświadczeń  pomiędzy chorymi.

 W trakcie cheap nfl jerseys spotkania wholesale mlb jerseys uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali kilku prezentacji m.in. dr Agnieszki Brandt, wholesale mlb jerseys która omówiła symptomy i sposoby leczenia hipercholesterolemii u -???? dzieci oraz dr Justyny Borowiec, która de opowiedziała o działaniach europejskich organizacji zajmujących się tematem hipercholesterolemii rodzinnej oraz o powstaniu nowej organizacji, zrzeszającej wszystkie Foot organizacje pacjentów z hipercholesterolemią w Europie. Pacjenci mieli możliwość zapoznać się z broszurą wydaną przez ww. cheap jerseys organizację. Na spotkaniu omówiono także pomysły i sugestie, które można wykorzystać w celu podnoszenia świadomości na temat hipercholesterolemii rodzinnej  LDL? w społeczeństwie. Wszystkie prezentacje zostały bardzo entuzjastycznie przyjęte przez pacjentów. Wielu z nich podzieliło się swoimi pomysłami na temat promowania działalności organizacji pacjenckiej w Polsce.