Spotkanie FH Europe w Paryżu

W dniach 3-4.11.2018 w Paryżu uczestniczyliśmy w corocznym spotkaniu FH Europe – organizacji zrzeszającej obecnie 24 europejskie stowarzyszenia pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną.

Przyświeca nam wspólny cel: wczesne rozpoznanie, co daje możliwość zapobieżenia przedwczesnej chorobie sercowo-naczyniowej.

A staramy się go osiągnąć poprzez dzielenie się doświadczeniem oraz skupianie się na tematach ważnych dla pacjentów i ich rodzin.

www.fheurope.org