Spotkanie FH Europe w Budapeszcie.

W dniach 4-5 listopada w Budapeszcie odbyło się doroczne spotkanie FH Europe. FH Europe jest siecią, która łączy europejskie stowarzyszenia jednoczące pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną  i innymi dziedzicznymi hiperlipidemiami. Od kilku lat Stowarzyszenie Pacjentów z Hiperlipidemią Rodzinną w Gdańsku jest jednym z nich.

Spotkanie sieci dają możliwość wymiany doświadczeń między krajami. Widzimy, jakie działania podejmowane są w innych krajach by poprawić sytuację pacjentów z FH i co możemy zrobić w Polsce, żeby najskuteczniej dotrzeć do ludzi, którzy mogą być nieświadomi swojej choroby.

Aby dowiedzieć się więcej o FH Europe odwiedź stronę: www.fheurope.org