Krajowy Rejestr Hipercholesterolemii Rodzinnej

W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku rozpoczął działalność Krajowy Rejestr Hipercholesterolemii Rodzinnej. Rejestr będzie gromadził dane pacjentów z potwierdzonym rozpoznaniem hipercholesterolemii rodzinnej (FH) ze wszystkich podmiotów leczniczych na terenie całego kraju. Trwają prace nad włączeniem do Rejestru zasobów baz danych pacjentów z FH zdiagnozowanych dotychczas w Krajowym Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej.
„Bardzo się cieszę, gdyż powstanie Rejestru jest formalnym zwieńczeniem naszych wieloletnich starań w tym zakresie. O wadze danych rejestrowych w organizowaniu systemu ochrony zdrowia nikogo z ekspertów nie trzeba przekonywać, zaś pacjenci z FH to grupa szczególna pod względem ryzyka sercowo-naczyniowego. Za jakiś czas będzie możliwa już nie tylko rzetelna ocena rokowania pacjentów czy analiza kosztów, ale też miarodajna ocena skuteczności działań w postaci choćby programów lekowych. Zapraszamy serdecznie do współpracy wszystkich lekarzy” -mówi dr Krzysztof Chlebus, adiunkt w I Klinice Kardiologii GUMed, koordynator Krajowego Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej i Rejestru.