Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Pacjentów z Hiperlipidemią Rodzinną jest jedyną w Polsce organizacją pozarządową działającą na rzecz osób z hiperlipidemią rodzinną. Naszym priorytetem jest wszechstronna pomoc chorym oraz ich rodzinom i bliskim. Zrzeszamy ludzi, dla których istotna jest pomoc i działanie na rzecz drugiego człowieka. Wierzymy, że skuteczna profilaktyka i edukacja zdrowotna zaowocuje w przyszłości zmniejszeniem liczby osób, u których hiperlipidemię wykryto za późno. W ramach swojej działalności prowadzimy różnego rodzaju akcje informacyjne mające na celu zwiększenie świadomości choroby wśród społeczeństwa. Nawiązujemy także kontakty z innymi organizacjami o podobnym charakterze – w kraju i za granicą. Czekamy na wszystkich, którzy potrzebują pomocy lub chcą ją ofiarować innym. Liczymy, że będzie nas coraz więcej i że dotrzemy do każdego, kto potrzebuje wsparcia i zrozumienia w zmaganiu z chorobą.

Zarząd Stowarzyszenia