Kampania „Masz jedno Serce. Nie Czekaj” #NieCzekaj

Stowarzyszenia Pacjentów jednoczą się w Kampanii #NieCzekaj  #JustGo

Jedną z konsekwencji COVID-19 jest to, że osoby cierpiące na zawał serca lub udar mózgu zwlekają z szukaniem pomocy medycznej. Prowadzi to niestety do gorszego przebiegu tych schorzeń. Ich ofiary na całym świecie unikają szpitali, pojawiając się zbyt późno, by skorzystać z leczenia ratującego życie.  Podobnie pacjenci z rozpoznaną już chorobą serca, u których dochodzi do pojawienia się nowych objawów lub zaostrzenia istniejących opóźniają swój kontakt z personelem medycznym z powodu obawy przed COVID-19.

Na całym świecie  lekarze donoszą, że pacjenci, którzy zwlekają z szukaniem pomocy medycznej są w znacznie gorszym stanie, gdy w końcu trafiają do szpitala. Często jest zbyt późno, by skorzystać z zabiegów ratujących życie, które są normalnie dostępne.

 

15 czerwca 2020 roku międzynarodowy sojusz organizacji pacjentów chorych na serce – The Global Heart Hub we współpracy z FH Europe (europejską siecią pacjentów skoncentrowaną na dyslipidemii, w tym Hipercholesterolemii Rodzinnej), rozpoczął międzynarodową kampanię na rzecz budowania zaufania „od pacjenta do pacjenta”, której celem jest ratowanie życia i ograniczanie niepełnosprawności poprzez zachęcanie osób z objawami sercowymi lub udarem mózgu do bezzwłocznego poszukiwania pomocy medycznej.

Krajowe Towarzystwa  i organizacje międzynarodowe, takie jak Światowa Federacja Serca (World Heart Federation, WHF), Światowa Organizacja Udaru Mózgu (World Stroke Federation) i Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (European Society of Cardiology, ESC) zjednoczyły się, aby podzielić się ważnym przesłaniem: ignorowanie objawów lub opóźnianie leczenia niesie ze sobą ryzyko poważnych powikłań, potencjalnie zagrażających życiu. Od początku kryzysu COVID-19 liczba chorych z zawałem serca poszukujących pilnej opieki szpitalnej spadła w całej Europie o ponad 50%. Na całym świecie nastąpił znaczny spadek liczby przyjęć do szpitali (we wszystkich stanach chorobowych serca) oraz znaczny spadek liczby interwencji, zarówno chirurgicznych, jak i tych mniej inwazyjnych.

Prof. Barbara Casadei, prezydent Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, mówi: „To najsilniejszy jak dotąd dowód na to, że pandemia spowodowała nieprzewidziane szkody. Obawa przed zarażeniem koronawirusem spowodowała, że nawet osoby ze świeżym zawałem serca boją się pójść do szpitala celem leczenia ratującego życie. Brakuje publicznego zapewnienia, że dołożono wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo w obszarze szpitali dla pacjentów nie będących zakażonymi COVID-19. Należy pamiętać, że ryzyko śmierci z powodu zawału serca jest znacznie większe niż ryzyko śmierci w przebiegu COVID-19. Natomiast zgon jest w dużej mierze możliwy do uniknięcia, jeśli pacjenci z zawałem serca zgłoszą się do szpitala odpowiednio szybko. To, czego jesteśmy świadkami, to niepotrzebna utrata życia. Naszym priorytetem musi być powstrzymanie tego zjawiska. Musimy nadal ratować życie, które wiemy jak uratować.”

„Światowa Federacja Serca stoi zdecydowanie za tą kierowaną przez pacjentów inicjatywą, której celem jest ratowanie życia” – mówi Karen Sliwa, prezydent WHF. „ Naszym zadaniem, jako liderów globalnej społeczności, jest pomoc pracownikom służby zdrowia w leczeniu pacjentów z chorobami układu krążenia skutecznie i szybko, co obejmuje również zapewnienie, że pacjenci dotrą do nich na czas. W czasie pandemii COVID-19 łatwo jest przeoczyć inne choroby, które nas dotykają, a które w dłuższej perspektywie mogą spowodować więcej szkód. Zachęcamy media i kadrę medyczną do rozpowszechniania tego ważnego przesłania i przeciwdziałania panice w tym niepewnym czasie. Słuchajcie swojego serca”.

Global Heart Hub, wraz z FH Europe, połączyły swoje siły prowadząc kampanię „od pacjenta do pacjenta” #NieCzekaj  #JustGo, aby w przypadku wystąpienia objawów zawału serca zawsze działać szybko. „Czas to mięsień” – im dłużej zwlekasz z zawałem, tym większe ryzyko trwałego uszkodzenia mięśnia sercowego.

Przesłanie jest proste i jasne – Jeśli doświadczasz objawów zawału serca – Nie czekaj – liczy się każda minuta. Jeśli masz ból w klatce piersiowej lub dyskomfort promieniujący do gardła, szyi, pleców, brzucha lub ramion, który trwa dłużej niż 15 minut – Nie czekaj, wezwij karetkę pogotowia.

Podobnie, jeśli żyjesz z chorobą serca, taką jak niewydolność serca lub choroba zastawek, a pojawiły się nowe objawy lub nasiliły się istniejące, nie czekaj – jak najszybciej skontaktuj się ze swoim lekarzem lub udaj się do szpitala.

W przypadku osób, u których zdiagnozowano hipercholesterolemię rodzinną (FH), w tym jej rzadką postać homozygotyczną (HoFH), lub u osób poniżej 55 roku życia, mających członka rodziny żyjącego z FH lub wielu członków rodziny z historią zawału serca lub udaru mózgu – nie czekaj, działaj natychmiast.

Prof. Lale Tokgozoglu, przewodniczący Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego (European Atherosclerosis Society , EAS) mówi: „W całej Europie pandemia COVID-19 dotknęła pacjentów z chorobami układu krążenia i zaburzeniami lipidowymi. Podążając za wskazówkami „Zostań w domu” i obawiając się zarażenia koronawirusem, pacjenci przerwali leczenie, a ci z objawami zbyt długo zwlekali z kontaktem z lekarzem i unikali szpitala. Kiedy w końcu zaczęli się leczyć, u wielu z nich pojawiły się komplikacje, wpływające negatywnie na ich powrót do zdrowia. Chociaż obecnie większość krajów otwiera się, strach nadal trwa, a pacjenci nadal wolą pozostać w domu. EAS wspiera kampanię #NieCzekaj #JustGo – chcemy, aby wszyscy wiedzieli, jak ważne jest szybkie szukanie pomocy już przy pierwszych oznakach problemów z sercem, pomimo obecnej pandemii”.

„Wielu młodych pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną lub innymi schorzeniami predysponującymi do zawału serca, ma zaawansowaną miażdżycę, ale nie miało jeszcze incydentu wieńcowego. Infekcja koronawirusem może doprowadzić do pierwszego” – mówi dr Samuel Gidding z FH Europe.

Chcemy, by kampania #NieCzekaj #JustGo pomogła zrozumieć ludziom, że szpitale dokładają wszelkich starań, by zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem. Kampania przypomina również opinii publicznej, że ryzyko śmierci z powodu nieleczonego zawału serca jest 10 razy wyższe niż w przypadku COVID-19. Jeśli doświadczasz nagłych objawów sercowych lub mózgowych – nie jest to czas na „Zostań w domu” – Masz jedno serce #NieCzekaj

Inicjatywa ta została zaaprobowana przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, Europejskie Towarzystwo Miażdżycowe i jest wspierana przez Światową Federację Serca.

 

O nas:

Kampania jest inicjatywą Global Heart Hub we współpracy z FH Europe (jednym z członków FH Europe jest Stowarzyszenie Pacjentów z Hiperlipidemią Rodzinną w Gdańsku).

Global Heart Hub jest sojuszem organizacji zrzeszających chorych na serce z całego świata, połączonych w celu zapewnienia głosu osobom dotkniętym chorobami serca i udarem mózgu oraz wspierającą działania na rzecz przestrzegania procedur medycznych na wszystkich etapach od badań przesiewowych, rozpoznania, poprzez leczenie, powrót do zdrowia, opiekę i zarządzanie.

FH Europe to Europejska Sieć Pacjentów FH, której misją jest poprawa stanu zdrowia i zapobieganie wczesnej chorobie sercowo-naczyniowej, w szczególności, ale nie wyłącznie, poprzez: szerzenie i wymianę informacji na temat dyslipidemii, w tym hipercholesterolemii rodzinnej (FH) i związanych z nią schorzeń;  promowanie badań nad przyczynami, diagnozą i leczeniem FH oraz rozpowszechnianie przydatnych wyników tych badań.

 

Poznaj objawy i #NieCzekaj:

ZAWAŁ SERCA

Typowe objawy to:

Ból w klatce piersiowej, ucisk lub dyskomfort, który pojawia się wraz z wysiłkiem fizycznym lub stresem, a jest łagodzony przez odpoczynek. Czasami ból w klatce piersiowej promieniuje do  lewego ramienia lub szczęki. W poważniejszych przypadkach ból utrzymuje się w spoczynku. Możesz odczuwać zawroty głowy, mdłości, nadmierną potliwość, brak oddechu. Objawy te mogą nie być tak oczywiste, jeśli jesteś kobietą lub masz cukrzycę.

 

UDAR MÓZGU:

Typowe objawy to:

– Nagła utrata mowy, wzroku, zdolności chodzenia lub siły w rękach lub nogach.

– Brak sygnałów ostrzegawczych – nagła utrata zdolności do robienia czegoś, co normalnie można zrobić

– Nagłe osłabienie twarzy, rąk lub nóg

– Zwiotczenie jednej strony twarzy

– Nagła dezorientacja lub problemy z mówieniem lub rozumieniem innych

– Nagła utrata wzroku w połowie pola widzenia

– Nagłe problemy z chodzeniem, zawroty głowy, utrata równowagi lub koordynacji

– Nagły silny ból głowy bez znanej przyczyny

 

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA

Typowe objawy to:

– Duszność związana z wysiłkiem, który nie pozwala na wykonywanie codziennych czynności, zwykle związana z obrzękiem stóp i kostek lub wzdęciem brzucha i zmniejszonym apetytem, związana z zatrzymaniem płynów.

– Duszność/ uczucie braku powietrza podczas leżenia na płasko, które jest łagodzone przez przyjęcie pozycji siedzącej.

– Wzrost masy ciała w krótkim okresie czasu (>2 kg w ciągu 2 dni).

 

WADA ZASTAWKI SERCA

Do typowych objawów, zwłaszcza u osób w wieku powyżej 65 lat, należą:

– Duszność/ uczucie braku powietrza lub zawroty głowy pojawiające się z wysiłkiem, który nie pozwalają na wykonywanie codziennych czynności, mogą również towarzyszyć objawy takie jak w zawale lub niewydolności serca (jak opisano powyżej).

 

HIPERCHOLESTEROLEMIA RODZINNA (FH)

Objawy, którymi należy się martwić:

– Wszystkie powyższe objawy mogą pojawić się u osoby poniżej 55 roku życia, u której zdiagnozowano FH lub ma członka rodziny, u którego zdiagnozowano FH lub ma wielu innych członków rodziny, u których w przeszłości stwierdzono chorobę serca lub udar mózgu.