Coroczne spotkanie FH Europe

Coroczne spotkanie społeczeństwa europejskich organizacji pacjenckich związanych z  FH.

Jak co roku reprezentanci stowarzyszeń pacjentów z FH spotykają się, by dzielić się swoimi doświadczeniami i zbierać inspiracje. W tym roku 07.11.2020 spotkanie odbyło się w przestrzeni wirtualnej. Łącznie uczestniczyło w nim 51 osób.

Z wielką przyjemnością powitaliśmy nowych członków zarządu FH Europe: Giovanni Nisato, Dorota Zgodka, Joanna Taylor, Marius Geanta and Samuel Gidding.

FH Europe to 25 organizacji pacjenckich z 24 krajów skupionych na jednym celu – hipercholesterolemii rodzinnej.