Artykuł z debaty

Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu z debaty z 26.10.2017 r pod linkiem:
http://www.rp.pl/Medycyna-i-zdrowie/310309912-Cholesterolowa-bomba-pokoleniowa.html&template=restricted

Kilka cytatów z debaty:

  • „W drugiej połowie października do AOTMiT trafił wniosek o program lekowy dla jednego z inhibitorów PCSK9 w hipercholesterolemii uwarunkowanej genetycznie. W ciągu 60 dni powinny się pojawić rekomendacje Prezesa AOTMiT w tej sprawie.”

– Joanna Parkitna z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)

  • „To są ludzie u szczytu swojej aktywności zawodowej i rodzinnej – mają dzieci często jeszcze w wieku szkolnym, wymagające opieki utrzymania, także rzeczywiście ta choroba ma ogromny wymiar społeczny”.

– Prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała

  • „Jeśli wykryjemy hipercholesterolemię rodzinną u dziecka, to możemy zastosować u niego wcześnie prewencję chorób sercowo-naczyniowych, ale możemy też pójść dalej i przeprowadzić diagnostykę u jego rodziców, którzy najczęściej są młodymi ludźmi”.

– Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec

  • „Zmiana stylu życia nie wystarczy, by uzyskać pożądane wartości cholesterolu u pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną. Dlatego każdy pacjent z tym schorzeniem ma wskazania do leczenia farmakologicznego”.

– Prof. Piotr Jankowski, sekretarz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  • „Hipercholesterolemia rodzinna to jedna z najgorzej leczonych chorób w Polsce. Tymczasem odpowiednie leczenie jest o wiele tańsze niż zmaganie się z przykrymi dla pacjenta i kosztownymi dla systemu powikłaniami w postaci chorób sercowo-naczyniowych, które wciąż pozostają zabójcą nr. 1 wśród Polaków.”
    Piotr Jankowski, Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego